Saturday, 10 December 2011

Kemahiran 24.1 Menyebut dan mengenal nama-nama benda berdasarkan gambar.

Sebut nama benda-benda berdasarkan gambar di bawah.

Kelaskan mengikut jenisnya: 1. Benda 2. Haiwan 3. Serangga 4. Pakaian 5. Tumbuhan 6. Makanan / Buah dan 7. Pekerjaan

No comments:

Post a Comment